توانایی ایجاد پرتو گوسی

قابلیت قرار دادن شیئ میکروسکوپ و همچنین میکرولنز جهت ایجاد فاصله کانونی کوچک

 

ویژگی ها   fkl

نگه‏دارنده فیلتر فضائی SFM003 از یک جابجاگر تک محور عدسی در راستای محور X برای تمرکز پرتوها و صفحه متحرک در راستایY-Z برای کنترل مکان پین هول تشکیل شده است. با عبور دادن نور لیزر از میان عدسی و کانونی کردن آن بر روی پین هول مناسب، می توان نوسانات موجود در پروفایل شدت نور را از بین برد و در عین حال انتظار اتلاف توان بسیار کمی پس از این فرآیند را داشت.

مشخصات

 

ردیف شماره فنی شرح
1 SFM003 نگه‏دارنده سه محوری پین هول
2 ACLM05 نگه‏دارنده عدسی