انواع لیزر دیودی با طول موج 405 نانومتر با توان های از 5 تا 150 میلی وات جهت کاربری در آزمایشگاه های آموزشی و پژوهشی قابل ارایه

می باشد

Picture1laser