صفحه گردان

  • قابلیت چرخش پیوسته 360 درجه ای
  • مجهز به میکرومتر جهت تنظیم دقیق زاویه در محدوده 5 درجه
  • دارای سوراخ های M4 و M6 جهت اتصال قطعات اپتومکانیک، بازوهای نگهدارنده و ...
  • قابلیت تحمل وزن 11 کیلوگرم

 

RSE01یک صفحه‏ گردان متریک دستی است که قابلیت چرخش360 درجه را دارد و با پیچاندن پیچ زرد رنگ قفل می‏شود. این صفحه بعد از قفل شدن آن در یک زاویه تقریبی، قابلیت تنظیم دقیق 5 درجهبا دقت یک صدم درجهرا به خوبی داراست . با استفاده از ورنیه دستگاه، زاویه با دقت 2 دهم درجهو با استفاده از میکرومتر زاویه با دقت6 صدم دقیقه قابل اندازه گیری است.

 

fkl