صفحه گردانکوچک

  •         چرخش 360 درجه ای پیوسته
  •          سایز کوچک

 

 

صفحه گردان کوچک جهت چرخاندن نمونه هایی با وزن کم و سایز کوچک مناسب است. این صفحه گردان، به علت سایز کوچک خود، جهت استفاده در چیدمان های متراکم کاربرد فراوانی دارد. دقت تنظیم زاویه در این وسیله دو درجه است.به وسیله ی 4 عدد جای پیچM6که در چهار گوشه این وسیله طراحی شده، می توان آن را به انواع میز و برد بورد اپتیکی متصل نمود.

 

fkl

 MRSE01