صرفه جویی اقتصادی 10 تا 20 درصدی در مقایسه با سفارش قطعات به صورت جداگانه 

 

ویژگی ها

کیت پیچ SKT75 مه فناور ظریف دیدگانی یک انتخاب اقتصادی و مناسب برای آزمایشگاه شما می‏ باشد، که شامل حدود 800 عدد پیچ و آچار آلن است. این جعبه شامل: پیچ‏ های M3  ، پیچ‏ های M4، پیچ ‏هایM5 ،پیچ‏ های M6 و پیچ ‏های مغزی M3، پیچ‏ های مغزی M4 ، پیچ‏ های مغزی M6، همچنین مهره‏ ها و  واشرهای متعدد و 10 آچار آلن است. در زیر نمونه‏‏ ای  از محصول مشابه شرکتThorlabs  جهت مقایسه قیمت به همراه شماره فنی این محصول آورده شده است.

شرکت مه فناور ظریف دیدگانی آمادگی بررسی درخواست ‏های شما ( به خصوص از نظر سایز و اندازه) را اعلام می ‏دارد.

مشخصات

 

قیمت شرکت سازنده شرح شماره فنی ردیف
2,200,000ریال Mahfanavar مجموعه پیچ ( شامل 800 قطعه پیچ و آلن) SKT75 1
106.1$ Thorlabs مجموعه پیچ ( شامل 1000 قطعه پیچ و آلن) HW-KIT3 2

 

 

 

SKT