دارای کشوهای مجهز به برچسب نام و عکس قطعه

صرفه جویی اقتصادی 10 تا 20 درصدی در مقایسه با سفارش قطعات به صورت جداگانه 

 

ویژگی ها

کیتMFK05    از سری کیت‏ های اپتومکانیک شامل 55 محصول پرکاربرد از  نگه‏دارنده‏ های ثابت، متغیر و چرخان و قابل تنظیم اپتیکی است که در کشوهای برچسب‏ دار جا گرفته‏ اند. تنوع قابل توجه در سایز، ایجاد چیدمان اپتیکی را برای شما ساده ‏تر می‏کند. اجزای تشکیل دهنده کیت در زیر آورده شده است. اجزای دو کیت MFK03 و MFK01 به همراه این کیت، تکمیل کننده آزمایشگاه هستند. تمام کشوهای کابینت مجموعه، دارای برچسب عکس‏دار از قطعات برای سازماندهی آزمایشگاه ‏ها هستند تا سریع و آسان قطعات را در مکان اصلی خود قرار دهید. 

مشخصات:

 

تعداد شرح شماره فنی ردیف
2 صفحه قائم نوع 2 RAPT02 1
3 نگه‏دارنده فیلم و فیلتر FFHR 2
3 نگه‏دارنده صفحه PHR100 3
5 نگه‏دارنده عدسی ثابت 1 اینچ SFLM10 4
3 نگه‏دارنده عدسی ثابت 2 اینچ SFML20 5
3 نگه‏دارنده متغیر عدسی کوچک LH1 6
3 نگه‏دارنده متغیر عدسی بزرگ LH2 7
3 دیافراگم DDM 8
2 مبدل نگه‏دارنده 45 درجه MAR045 9
10 نگه‏دارنده قابل تنظیم قطعات اپتیکی 1 اینچ MHK01 10
3 (50.4 mm x 50.4 mm)نگه‏دارنده متحرک صفحه KPMSS 11
2 (75.2 mm x 75.2 mm) نگه‏دارنده متحرک صفحه KPMS 12
2 نگه‏دارنده متحرک منشور KPM100 13
2 45° مبدل و نگه‏دارنده آینه H45B2 14
5 نگه‏دارنده آینه ثابت 1 اینچ FMM00 15
2 نگه‏دارنده پلاریزور PHR 16
2 صفحه گردان کوچک MRSE01 17

 

 

kitmfk05

MFK05