دارای کشوهای مجهز به برچسب نام و عکس قطعه

صرفه جویی اقتصادی 10 تا 20 درصدی در مقایسه با سفارش قطعات به صورت جداگانه 

 

ویژگی ها

این مجموعه آزمایشگاهی شامل 63 نوع قطعات و نگه‏دارنده ‏های مورد نیاز در یک آزمایشگاه اپتیک یا لیزر می ‏باشد. این مجموعه شامل 477  قلم است. انواع پایه‏ ها، میله ‏ها، نگه دارنده میله ‏ها، نگه‏دارنده‏ های اپتیکی ثابت و متحرک، نگه‏دارنده ‏های پلاریزور، صفحات قائم و متحرک، جابجاگرهای آزمایشگاهی یک، دو و سه بعدی، جک‏ های آزمایشگاهی، پایه‏ های مغناطیسی، صفحات گردان به همراه کیت پیچ از اجزای این مجموعه می باشد. به علاوه دو نوع باریکه گستر حرفه‏ا ی نیز همراه این مجموعه ارائه می‏ گردد. تعداد اقلام و تنوع قطعات این مجموعه نسبت به کیت پایه بسیار بیشتر می ‏باشد. این مجموعه می تواند چیدمان‏ های اپتیکی دو تا چهار میز اپتیکی را تامین نماید.تمامی قطعات از آلومینیوم آنادایز شده ساخته شده‏ اند به استثنای پیچ ‏ها که از جنس برنج می ‏باشند. تمام میله‏ ها از جنس استیل است. 

مشخصات

  • ·
ردیف شماره فنی شرح تعداد
1 SPP40 میله 40 میلی متر 20
2 SPP50 میله 50 میلی متر 20
3 SPP60 میله 60 میلی متر 20
4 SPC طوق میله 40
5 SPP100 میله 100 میلی متر 20
6 SPP120 میله 120 میلی متر 20
7 SUB1 پایه U 20
8 TCP گیره میز 20
9 SPP150 میله 150 میلی متر 10
10 SHB1 یایه H 20
11 SPH50 نگه‏دارنده میله 50 میلی متر 20
12 SPH100 نگه‏دارنده میله 100 میلی متر 20
13 SPP200 میله 200 میلی متر 10
14 SPH120 نگه‏دارنده میله 120 میلی متر 20
15 RAPC03 گیره میله 10
16 MHOF01 نگه‏دارنده ثابت آینه یک اینچ 5
17 SFLM10 نگه‏دارنده عدسی ثابت یک اینچ 5
18 SBP1 صفحه پایه 20
19 MHOF02 نگه‏دارنده ثابت آینه دو اینچ 5
20 PPM10  میله  پایه ستونی یک اینچ 10
21 SFLM20 نگه‏دارنده عدسی ثابت دو اینچ 5
22 MGAR مبدل نگه‏دارنده 4
23 MLH نگه‏دارنده عدسی میکروسکوپ 2
24 MAR045 مبدل نگه‏دارنده 45 درجه 2
25 SAPC00 گیره میله گردنده 5
26 PPM20  میله  پایه ستونی یک اینچ 10
27 CFM گیره چنگکی 20
28 PHR100 نگه‏دارنده صفحه 4
29 MAG200 پایه هاي مغناطیسی 10
30 ACLM05 نگه‏دارنده عدسی 4
31 LHA نگه‏دارنده اپتیکی با قابلیت تنظیم 5
32 RAPT01 صفحه قائم نوع 1 4
33 FFHR نگه‏دارنده فیلم و فیلتر 5
34 AAHO نگه‏دارنده اپتیکی با قابلیت تنظیم 4
35 RAPT02 صفحه قائم نوع 2 2
36 KKMM نگه‏دارنده آینه متحرک 2
37 SVC گیره V کوچک 1
38 LVC گیره V بزرگ 1
39 MHK01 نگه‏دارنده قابل تنظیم قطعات اپتیکی 4
40 KPM100 نگه‏دارنده منشور 2
41 KMM10 نگه‏دارنده قابل تنظیم آینه 4
42 KOM10 نگه‏دارنده اپتیکی متحرک فوق پایدار یک اینچ 2
43 PHR نگه‏دارنده پلاریزور 4
44 KPMS نگه‏دارنده صفحه متحرک 4
45 SKT75 کیت پیچ 2
46 KMM20 نگه‏دارنده قابل تنظیم آینه 4
47 KPMS100 نگه‏دارنده منشور 2
48 KOM20 نگه‏دارنده اپتیکی متحرک فوق پایدار دو اینچ 2
49 MHK02 نگه‏دارنده قابل تنظیم قطعات اپتیکی 4
50 ALH15 نگه‏دارنده قابل تنظیم لیزر 1
51 ALH20 نگه‏دارنده قابل تنظیم لیزر 1
52 KOM100 نگه‏دارنده متحرک اپتیک با ارتفاع قابل تنظیم 2
53 XLTS2500 X جابجاگر یک بعدی 2
54 MRSE01 صفحه گردان کوچک 1
55 FPHR نگه‏دارنده پلاریزور دقیق 2
56 XYLTS2500 XY جابجاگر دو بعدی 2
57 LJ411 جک آزمایشگاهی 1
58 LJ611 جک آزمایشگاهی 1
59 RSE01 صفحه گردان 1
60 XYZLTS2500 XYZ جابجاگر سه بعدی 1
61 RMP100 نگه‏دارنده مدور چرخان 1
62 SFM003 نگه‏دارنده فیلتر فضائی سه محوره 1
63 BE-50-20X-SP باریکه گستر با فیلتر فضائی 1
      477

 

 

kit pro