• مناسب برای نگه داشتن لیزرهای استوانه ای                                                                                                            

ویژگی ها

سریALHبرای نگه داشتن لیزر هلیوم-نئون یا دیگر اشیاء استوانه‏ ای بزرگ مناسب هستند. کنترل تمرکز نقطه‏ ای باریکه لیزر و تنظیم ارتفاع از طریق قابلیت تنظیم بوسیله پیچ فراهم شده است. نگه‏دارنده قابل تنظیم لیزر شرکت مه فناور ظریف دیدگانی می ‏تواند برای لیزرهای هلیوم-نئون با قطر 60-25 میلی‏متر استفاده شود.

laser holder 15

  •   قابلیت نگهداری لیزرهای استوانه ای شکل با پایداری بالا

ALH N

  •        قابلیت نگهداری لیزرهای با اشکال و سایزهای مختلف

 

ALH F
 
 
 
 fkl