نگهدارنده قابل تنظیم پنج محوره

  •         قابلیت نگهداشتن لنز با قطر 1 اینچ
  •        اندازه کوچک (64.4mm x 64.4mm x 53.3mm) 

  •        دارای دو سوراخ M4 برای اتصال به میله استیل
 

 

نگهدارنده قابل تنظیم پنج محوره،  سلولی اپتیکی را فراهم می آورد که می تواند در پنج جهت مختلف(سه جهت در مختصات دکارتی و دو جهت در مختصات

 

 

(قطبی- کروی)تنظیم شود . این نگهدارنده قابلیت تنظیم جهت گیری یک لنز با قطر ا اینچ را در پنج محور مختلف فراهم می آورد. همچنین این نگهدارنده

 

قابلیت اتصال به میله های استیل توسط پیچ یا مغزی M4 را دارا می باشد.

      fkl