صفحه نگهدارنده قابل تنظیم 

  •          دارای دو پیچ تنظیم کننده جهت تنظیم دقیق المان اپتیکی
  •         طراحی شده جهت استفاده به همراه بازوهای نگهدارنده منشور
  •         قابلیت استفاده در حالت افقی و عمودی

 

اینقطعه قابلیت کنترل جهت گیری منشور و سایر المان های اپتیکی غیر استاندارد را فراهم می آورد. بر روی صفحه ی متحرک این قطعه تعدادی سوراخM4  وM6 جهت سهولت اتصال قطعات اپتومکانیکی دیگر به آن تعبیه شده است.

KPM100شامل یک صفحه مسطح برای نگه داشتن منشور و یک بازو برای محکم نگه داشتن آن است. این پایه برای نگه داشتن انواع منشور، باریکه شکن و مکعب های سه گوش در سیستم‏های مختلف اپتیکی استفاده می‏شود. این مدل پایه می تواند برای تنظیم اجزائی که باید به صورت زاویه دار و مورب قرار بگیرند استفاده شود. 

همچنین نگهدارنده اپتیکی با قابلیت تنظیم ارتفاع (KOM100)، مناسب برای نگه داشتن لنزهای استوانه ای در اندازه های مختلف و نیز المان های اپتیکی با طول های بلند است. متغیر عدسی برای نگهداری عدسی هایی با سایز غیر استاندارد در کاربردهای عمومی مناسب هستند. بازوهای نگهدارنده می توانند هر یک به تنهایی تنظیم شوند و این امر قابلیت نگهداری اپتیک هایی با اشکال متنوع را فراهم می کند.

     fkl   

KOMKPM S 100