نگهدارنده متغیر عدسی

  •        دارای سوراخM4جهت اتصال مستقیم به میله استیل
  •         قابلیت نگهداری از عدسی هایی با قطر 7 تا 45 میلیمتر
  •         طراحی در سه سایز مختلف 1 اینچ، 2 اینچ و 20 سانتیمتر

 

 

نگهدارنده های متغیر عدسی برای نگهداری عدسی هایی با سایز غیر استاندارد در کاربردهای عمومی مناسب هستند. بازوهای نگهدارنده می توانند هر یک به تنهایی تنظیم شوند و این امر قابلیت نگهداری اپتیک هایی با اشکال متنوع را فراهم می کند.

    fkl