نگهدارنده عدسی خود مرکز

  •          دارای شیارهایی جهت نگه داشتن لبه های عدسی
  •         دارای طراحی فنری دقیق جهت ایجاد خاصیت خود-مرکزی
  •         قابلیت نگهداشتن عدسی هایی با قطر 3.8 میلیمتر تا 45 میلیمتر
  •         دارای رزوه M4در پایین قطعه جهت اتصال به میله استیل

 

سه بازوی نگهدارنده عدسی در این قطعه دارای خاصیت خود-مرکزی هستند و به صورت همزمان و کاملا دقیق فاصله آن ها از مرکز قطعه قابل کاهش یا افزایش است. نگهدارنده عدسی اتوماتیک می تواند عدسی هایی با سایزهای مختلف را توسط شیار های ایجاد شده بر روی بازوها، نگه دارد.

     fkl