تداخل سنج مایکلسون وسیله ای پرکاربرد جهت اندازه گیری طول موج نور، و همچنین ضریب شکست مواد شفاف است. این چیدمان قابلیت استفاده به صورت مدولار و جابجا کردن بازوها جهت انطباق با میز یا بردبورد اپتیکی را داد. در این چیدمان از یک لیزر دیودی یا لیزر هلیم نئون به عنوان منبع نور استفاده می شود. آینه ها و پرتو شکاف بر روی نگهدارنده های قابل تنظیم قرار گرفته اند و می توان به وسیله این نگهدارنده ها همخطی را در تمام بازوها به طور دقیق ایجاد کرد.