بردبورد آلومنیومی

قابلیت سفارش سایزهای متنوع بر اساس نیاز و فضای آزمایشگاهی
 

 

ویژگی

 

 

برد بوردهای صلب آلومنیومی آنادایز شده صفحاتی مناسب برای چیدمان های آزمایشگاهی است که به دلیل ضخامت بالا از استحکام و پایداری بیشتری برخوردار است. سطح آنادایز شده آن از انعکاس نور جلوگیری می کند و مناسب چیدمان های اپتیکی است. روی سطح آن آرایه ای ازسوراخ هایی با رزوه M6 قرار دارد که فاصله سوراخ ها از یکدیگر 25 میلیمتر است. فاصله سوراخها از لبه های بردبورد 23 میلی متر است. این بردبوردها با ضخامت های مختلف 18.5 و 23 میلیمتر و در ابعاد مختلف ساخته می شوند و می توانند به صورت آنادایز شده و آنادایز نشده ارائه شوند.

 

al bb