جک های آمایشگاهی

  • تحمل وزن 34 کیلوگرم در سایز متوسط و 22 کیلوگرم در سایز کوچک
  • قابلیت تنظیم ارتفاع به میزان 80 میلیمتر در سایزبزرگ، 50 میلیمتر در سایز متوسط و 20 میلیمتر در سایز کوچک

 

 

سه نوع بالابر در ابعاد متوسط، بزرگ و کوچک جهت کاربری‏ های مختلف طراحی شده است. این بالابرها، انتخابیعالی برای پروژه ‏های آزمایشگاهی شما می ‏باشد. ترکیبی از سوراخ‏هایM6 وM4بر روی سطح بالایی بالابرهاقابلیت نصب قطعات متفاوت بر روی آنها را امکان پذیر می‏ سازد. بالابر آزمایشگاهی مه فناور ظریف دیدگانی ترکیبیاز تنظیم ارتفاع دقیق و طراحی بدون لغزش است.

fkl

 

ردیف شماره فنی شرح                          ابعاد صحفه(mm) حداکثر جابجایی(mm) وزن              
1       LJ800     بالابر آزمایشگاهی بزرگ                 250*145         80              4000gr          
2        LJ600 بالابر آزمایشگاهی متوسط               178*100             50               2000gr           
3        LJ400 بالابر آزمایشگاهی کوچک                 101*76          20               420gr