جابجاگر خطی یک بعدی، دو بعدی و سه بعدی

 

  •  پیکر بندی آسان در جهت گیری های یک، دو و سه بعدی
  • قابلیت انتخاب نوع و کیفیت میکرومتر
  • دارای رزوه جهت نگهداشتن پیچ های M6
  • قابلیت انجام تنظیم دقیق به میزان 25 میلی متر

 

این سری از جابجا گرهای خطی را برای حرکت دقیق در طول 25 میلی متر می توان بکار برد. طراحی مدولار اجازه می دهد تا از ترکیب دو یا سه جابجاگر خطی با

استفاده از بست های تخت و قائم برایXY و یا پیکربندی XYZ استفاده کرد. آنها می توانند به صورت جداگانه و یا با هم خریداری شده و نصب شوند. حرکت این

جابجاگرها با استفاده از دست صورت می گیرد. ولی با توجه به سفارش مشتری گزینه موتوری به صورت اختیاری می تواند به آن افزوده گردد که هزینه های جداگانه ای

خواهد داشت.

 

fkl

 

 

x xy