نگهدارنده دو محوره قابل تنظیم اپتیکی

  

  •        نگهدارنده آینه و عدسی با قطر 1 و 2 اینچ با حداقل ضخامت 3 میلیمتر
  •        مجهز به مغزی نگهدارنده اپتیک با نوک پلاستیکی جهت جلوگیری از صدمه دیدن آینه و عدسی
  •        دارای دو سوراخM4 جهت اتصال نگهدارنده به میله استیل
  •        دارای پیچ های استیل تنظیم کننده به گام کوتاه جهت ایجاد دقت در حرکت
 

 

بررویMHK01 و MHK02می‏توان آینه‏ ها، تمام انواع عدسی، فیلترهای اپتیکی و بسیاری از دیگر انواع قطعات اپتیکی را سوار کرد. این پایه ها برای مدل‏هایی با قطر 1 اینچ، 2اینچ و به همان صورت برای مدل‏هایی با قطر3 اینچدر دسترس هستند. شرکت مه فناور ظریف دیدگانی آمادگی بررسی درخواست ‏های شما (به خصوص از نظر سایز و اندازه) را اعلام می ‏دارد.

         fkl