نگهدارنده سه محوره قابل تنظیم اپتیکی

   

  •           رزولوشن: 5 میلی رادیان (0.3 درجه)به ازای یک دور چرخاندن پیچ تنظیم کننده
  •           نگهداری از المان های اپتیکی با حداقل ضخامت 4 میلیمتر
  •          ایجاد پایداری بسیار بالا در چیدمان های حساس به لرزش
  •          مجهز به مهره قفل کننده پیچ تنظیم گرجهت اطمینان از ثابت ماندن تنظیمات
 

 

نگهدارنده های اپتیکی سه محورهKOMدر دو سایز استاندارد 1 اینچ و 2 اینچ قابل ارائه هستند. تنظیم جهت گیری المان اپتیکی در این نگهدارنده ها توسط سه پیچتنظیم کننده با گام 500 میکرون فراهم می شود. جهت جلوگیری از ایجاد خوردگی و همچنین بهبود حرکت پیچ های تنظیم کننده، در محل اتصالل این پیچ ها به بدنهجلویی نگهدارنده، از ساختارهای با جنس استیل استفاده شده است.المان اپتیکی در داخل نگهدارنده توسط یک مغزی دارای نوک پلاستیکی قرار داده می شود و ایننوک پلاستیکی از آسیب رسیدن به المان اپتیکی جلوگیری میکند. نیروی بازگشتی در تنظیم جهت گیری نگهدارنده توسط فنرهایی با ضخامت0/8 میلیمتر فراهممی شود.

fkl