آشکارسازهای سیلیکونی

 

این آشکارساز (فوتودیود) از نوع آشکارسازهای سیلیکونی است که برای اندازه گیری نسبی شدت نور استفاده میشود. از ویژگی هایاینسریاز آشکارسازها، وجوددو پیچ تنظیم در پشت قاب آشکارساز است که امکان تغییر(Gain)و(Amplitude)را که در انواع آشکارسازهایسیلیکونی، در طول موج های متفاوت بهشدت تغییر می کند، برای کاربر فراهم می آورد. این ویژگی محدودیت عدم آشکارسازی در شدت های کم و اشباع شدن آشکارساز در برخی طول موج های خاص را از میان می برد.

این آشکارساز به همراه درایور با دو شماره فنی ارائه می شود. در نوع اول تغییرات ولتاژ خروجی ناشی از تغییر شدت به وسیله یک مولتی متر و یا اسیلسکوپ قابل مشاهده و ثبت است. و در نوع دوم درایور به همراه نرم افزار ارائه می­شود که فرآیند اندازه گیری برخط(Online) توسطکامپیوتر قابل مشاهده و ثبت به صورت یک فایل متنی(.txt)در بازه زمانی معین شده توسط کاربر است.همچنین قابلیت اتصال همزمان دو آشکارساز به یک درایور از دیگر ویژگی های قابل توجه این مدل است.

 

 

 

 


بردبورد آلومنیومی

قابلیت سفارش سایزهای متنوع بر اساس نیاز و فضای آزمایشگاهی
 

 

ویژگی

 

 

برد بوردهای صلب آلومنیومی آنادایز شده صفحاتی مناسب برای چیدمان های آزمایشگاهی است که به دلیل ضخامت بالا از استحکام و پایداری بیشتری برخوردار است. سطح آنادایز شده آن از انعکاس نور جلوگیری می کند و مناسب چیدمان های اپتیکی است. روی سطح آن آرایه ای ازسوراخ هایی با رزوه M6 قرار دارد که فاصله سوراخ ها از یکدیگر 25 میلیمتر است. فاصله سوراخها از لبه های بردبورد 23 میلی متر است. این بردبوردها با ضخامت های مختلف 18.5 و 23 میلیمتر و در ابعاد مختلف ساخته می شوند و می توانند به صورت آنادایز شده و آنادایز نشده ارائه شوند.

 

al bb